StartO FundacjiWszystkie projektyReferencjeKontakt
Nagłówek
 
 
Aktualnie realizowane projekty

„Wkład Polski w budowanie tożsamości kulturowej Europy, w kontekście 1050 rocznicy Chrztu Polski”


1.jpg

2.png

3.png

  
4.jpg

 

Zadaniem wystawy jest uczczenie 1050 Rocznicy Chrztu Polski, poprzez przekazanie historycznej wiedzy o tym fakcie oraz wykazanie stałego oddziaływania Chrztu na historię i współczesności naszego kraju.

Polska na skutek swojego położenia geograficznego była  i jest terytorium, na którym od wieków spotykały się wpływy „Wschodu i Zachodu“. Na skutek tego w Polsce ukształtowała się unikalna przestrzeń kulturowa oraz wyraźna i bogata tożsamość. Działo się tak dzięki zróżnicowanym wpływom  wielu narodów, kultur, religii i wyznań obecnych od wieków na naszym terytorium. Ta wielokulturowość mająca swoje apogeum w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wymusiła niejako konieczność tolerancji i wzajemnego poszanowania dla różnych wartości oraz praw ludzi o bardzo zróżnicowanych poglądach, kulturach, religiach i proweniencji. Projekt wzmacnia pozytywny wizerunek Polski poprzez ukazanie praktyki zgodnego współistnienia, na jednym terytorium różnych narodów, religii i wyznań. Na przykładzie Polski, propagujemy w kraju i za granicą konieczność kultywowania wartości mających swoje źródło w kulturze łacińskiej. Wartości, które są dziś tak potrzebne zarówno Polsce, jak Europie i światu. 
Rzeczpospolita Obojga Narodów zawierała w sobie tradycje 3 państw uformowanych w średniowieczu: Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i państwa zakonu krzyżackiego. Każde z nich wniosło inne tradycje polityczne i inny dorobek cywilizacyjny. Wojny z sąsiadami, powstania i rebelie kozackie, załamanie się popytu na eksportowane w dużej ilości zboże doprowadziły do kryzysu gospodarczego państwa. Po nim nastąpił także kryzys polityczny, prowadzący w efekcie do anarchii i rozkładu instytucji władzy. W XVIII wieku Rzeczpospolita wpadła w orbitę wpływów rosyjskich, a następnie została zlikwidowana na skutek trzech rozbiorów w 1772, 1793 i 1795 roku. 
Wystawa przybliża fenomen tolerancji religijnej poprzez ukazanie świątyń różnych religii i wyznań na terytoriach dawnej i obecnej Polski. Wskazuje na rolę Kościoła katolickiego w zachowaniu tożsamości narodowej Polaków w czasach rozbiorów oraz w zrywach wolnościowych naszego narodu. Zaprezentujemy inspirującą rolę Kościoła Katolickiego w dokonaniach Polaków w dalekiej historii i współczesności, kiedy z Polski wyszedł wspierany przez Kościół społeczny ruch Solidarności, który z czasem zmienił oblicze Europy Środkowo – Wschodniej.  
Wszystkie opisy na planszach, są w językach: polskim, angielskim, francuskim, niderlandzkim. Założeniem formy  ikonografii wystawy jest realizm. Obok fotografii znakomitych polskich fotografików, ilustrujących perły architektury sakralnej, bogatą historię konsekwencji chrztu dla Polski, zilustrowano rysunkami.  

Ekspozycje wystawy w Belgii:
 

29.10.-6.11. 2016 Antwerpia   Kościół Św. Teresy, adres:  Grote Steenweg 650,  2600 Berchem Wykład inaugurujący wystawę w dniu 29.10. o godz. 18.00 wygłosi dr hab. Ryszard Szmydki, prof. UPJPII – historyk sztuki 

11.11.-20.11.2016  Bruksela   Kościół Notre Dame de la Chapelle, adres: Place de la Chapelle 1, 1000 Bruxelles Wykład inaugurujący wystawę w dniu 11.11. o godz. 18.00 wygłosi Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Krajach Beneluksu ks. prałat Ryszard Sztylka – historyk sztuki 

Projekt realizowany jest przez Fundację Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE,  przy udziale partnerów: 
- CENTRUM PROMOCJI POLSKI (CENTRUM VOOR PROMOTIE VAN POLEN) w Antwerpii
- POLSKA MISJA KATOLICKA w Brukseli i Antwerpii


header_title_ministerstwo_pl.png
Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 Polacy w historii świata

Trwają przygotowania wystawy „Polacy w historii świata”, która zaprezentuje ok. 100 postaci wybitnych Polaków, którzy weszli na stałe do historii naszego globu. Celem wystawy jest promocja Polski poprzez prezentację Polaków, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój światowej cywilizacji.
Każda z postaci będzie przedstawiona na osobnej planszy.
Będą to najwybitniejsze osobistości ze świata nauki, historii, kultury, sztuki i polityki, sportu, wojskowości i innych dziedzin.

Wystawa będzie miała 2 wersje:
1. plenerową o wymiarach plansz 300 x 200 cm
2. przeznaczoną do ekspozycji we wnętrzach o wymiarach plansz 100 x 70 cm 
Opisy plansz wystawy wykonane zostaną w językach polskim, angielskim oraz języku kraju ekspozycji wystawy. 

7 Polsko-Amerykańskie Forum Producentów i Dystrybutorów Filmowych – Polish American Film Producers and Distributors Forum – Chicago 2016

W 2016 r. odbędzie się w Chicago 7 Polsko Amerykańskie Forum Producentów i Dystrybutorów Filmowych – Polish American Film Producers and Distributors Forum. 
Pozytywne doświadczenia i wnioski z poprzednich (2010–2015) spotkań polskich producentów z amerykańskimi dystrybutorami obligują nas do kontynuacji tego przedsięwzięcia w roku 2016. W roku 2013 Forum formalnie nie odbyło się ze względu na brak wsparcia finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – branżowej instytucji odpowiedzialnej min. za promocję filmu polskiego za granicą i współpracę z kinematografią światową. Pomimo tego odbyło się nieformalne spotkanie polskich i amerykańskich profesjonalistów z branży filmowej, sfinansowane ze środków Fundacji NIKE oraz środków amerykańskiego partnera The Society for Arts w Chicago. 
 
Tegoroczne Forum odbędzie się z udziałem grona zainteresowanego obustronną współpracą zarówno przy produkcjach filmowych, jak i dystrybucji polskich filmów na terenie USA i Kanady. 
Celem Forum jest zintensyfikowanie współpracy polskich i amerykańskich środowisk filmowych. Tegoroczne Forum jako główny cel przyjmuje promowanie koprodukcji i partnerstwa, a także stworzenie możliwości nawiązania filmowych kontaktów biznesowych w gronie polskich i amerykańskich profesjonalistów z branży: producentów i koproducentów, dystrybutorów i agentów handlowych, finansistów oraz specjalistów od prawa (finansowego, podatkowego i autorskiego). 
Forum, tak jak w latach poprzednich, będzie czynnikiem promującym kontakty i wymianę kulturalną pomiędzy Polską i USA, a także przyczyni się do tworzenia, koprodukcji filmowych fabuła, dokument, animacja. 

Tradycyjnie Forum będzie platformą do wymiany opinii, doświadczeń oraz dyskusji, których finalnym celem ma być stworzenie możliwości i warunków do szerszego wejścia polskich produkcji filmowych na rynek amerykański oraz wspólna polsko-amerykańska realizacja nowych projektów, z wykorzystaniem polskiego potencjału i zaplecza oraz amerykańskich doświadczeń, możliwości technicznych i finansowych. 

Zamierzenia te realizowane będą w czasie obrad plenarnych oraz paneli tematycznych. 
Obradom towarzyszyć będą projekcje polskich filmów proponowanych do komercyjnej dystrybucji oraz kampanii oskarowych i festiwalowych. 
Forum skupi się także na zagadnieniach finansowych produkcji filmowych, obejmujących min.: niezależne finansowanie produkcji, aktualne trendy finansowania i międzynarodowych zachęt podatkowych, rynków pracy, sprzedaży filmów, dystrybucji kinowej na innych platformach ekspozycji. 

Retrospektywa filmów Ryszarda Bolesławskiego – Chicago 2016. 

Pokazy dzieł twórcy filmowego, który odniósł największy sukces w Hollywood ze wszystkich polskich reżyserów. Niestety umarł przedwcześnie.
Ryszard Bolesławski – polski reżyser filmowy i teatralny, ur. 4 lutego 1889 r. w Dębowej Górze koło Płocka, zm. 17 stycznia 1937 r. w Hollywood, prawdziwe nazwisko Bolesław Ryszard Srzednicki, znany też jako Richard Boleslawski, lub Richard Boleslavsky. W latach 30. należał do czołówki reżyserskiej Hollywood. Ukończył carską Twerską Szkołę Oficerów Kawalerii. Pierwotnie kształcił się na wyższej uczelni technicznej i na Uniwersytecie w Odessie zamierzając poświęcić się dziedzinie rolnictwa. W r. 1906 zdał egzamin do Moskiewskiego Akademickiego Teatru Artystycznego w Moskwie. Pracował jako aktor MChAT i organizator i reżyser "1. Studia" MChAT do 1915 roku. W tym roku zapisał się jako ochotnik w randze podporucznika do jednego z dwóch szwadronów kawalerii Legionu Puławskiego (później przekształcony w 1 Pułk Ułanów Krechowieckich), w którym służył aż do rozwiązania tego pułku po przewrocie bolszewickim w 1917 roku. Wrócił do Moskwy i do MChAT, ale wkrótce wyjechał do Polski.

Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, będąc wtedy równocześnie twórcą filmów na potrzeby Wojska Polskiego.
W Polsce był modernizatorem inscenizacji teatru polskiego (Mieszczanin szlachcicem Molière'a) i nakręcił m.in. Cud nad Wisłą w 1921 roku. W 1923 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie został dyrektorem inscenizacji w American Laboratory Theatre w Nowym Jorku 1924–1929. Organizacja wpierw została założona jako szkoła aktorska przez niego i byłą aktorkę MChAT Marię Uspenskają. Po roku 1929 Bolesławski stał się jednym z najbardziej znanych reżyserów filmowych. Jego nazwisko znajduje się na Hollywood Walk of Fame przy 7021 Hollywood Boulevard. W 1933 r. zrealizował tam Rasputin and the Empress, a w 1936 –The Garden of Allah z Marleną Dietrich, jeden z pierwszych kolorowych filmów w historii. Za zdjęcia do tego filmu W. Howard Greene, Harold Rosson otrzymali w 1937 r. honorowego Oscara. Zmarł 17 stycznia 1937 r. w Hollywood na atak serca. Został pochowany na Calvary Cemetery w East Los Angeles.
http://culture.pl/pl/tworca/ryszard-boleslawski
Bedzie też kontynuowany cykl "Polscy bohaterowie". W zeszłym roku byli to Jan Karski i Witold Pilecki. W tym roku m.in. Maria Skłodowska Curie i Mikołaj Kopernik (listopad, Chicago 2016 r.)

28 Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce – Polish Film Festival in Americca – Chicago 2016

W dniach 4-20 listopada 2016 r. odbędzie się w Chicago 28 edycja Polish Film Festival in America (PFFA). Festiwal  organizowany jest przez Komitet Ogranizacyjny w skład którego wchodzą chicagowskie Towarzystwo Sztuki – The Society for Arts oraz Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE.
PFFA, jest największą polską,cykliczną imprezą filmową za granicą, promującą polski film oraz polską kinematografię i polskich twórców filmowych na świecie.
To nie tylko festiwal ale dużej rangi wydarzenie kulturalne, któremu oprócz projekcji filmowych, spotkań z twórcami i aktorami filmowymi, towarzyszą wystawy prezentujące polską sztukę współczesną, koncerty w wykonaniu polskich artystów, prezentacje multimedialne i inne wydarzenia kulturalne.
O randze festiwalu świadczy duże zainteresowanie mediów amerykańskich i amerykańskich
środowisk opiniotwórczych.

28 PFFA odbędzie się w prestiżowych kinoteatrach Chicago. Przewiduje się ok. 85 – 100 projekcji, podczas których pokazane zostaną najnowsze i najlepsze polskie produkcje filmowe (powstałe w latach 2015–2016 – fabuła, dokument, krótki metraż, animacja).
Podczas 27 lat istnienia, PFFA zaprezentował ponad 2200 polskich filmów. Wypracował także sieć kontaktów w kilku miastach USA, w których prezentowane są co roku wybrane filmy Festiwalu.
Poza Chicago odbywają się co roku pokazy filmów prezentowanych na Festiwalu w prestiżowych ośrodkach filmowych: Los Angeles, Houston, Seattle, Bostonie, Minneapolis, Rochester i NowymYorku.
Dzięki współpracy z amerykańskimi stacjami telewizyjnymi i innymi mediami, przekaz festiwalowy dociera do wielomilionowej, wielojęzycznej społeczności amerykańskich odbiorców także poza USA.
Tradycyjnie w ramach PFFA odbędą się 2 gale: gala otwarcia i gala zamknięcia Festiwalu, z udziałem wysokiej rangi gości VIP (artyści, przedstawiciele polskich i amerykańskich środowisk opiniotwórczych, politycy, przedstawiciele amerykańskich i polskich środowisk filmowych i biznesowych.

Wyjazdy i eventy integracyjne Polonii belgijskiej i holenderskiej 

W 2016 r. Fundacja NIKE kontynuować będzie zapoczątkowane od 2010 r. przez Belgijski Oddział Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE w Antwerpii wspólnie z Centrum Promocji Polski (CPP) – Centrum Voor Promotie Van Polen w Antwerpii, wyjazdy integracyjne i eventy dla polskich grup polonijnych oraz Polaków zamieszkałych w Beneluksie (Belgia, Holandia, Luxemburg). Dotychczas takie wyjazdy zorganizowano do wielu miast we Włoszech, Francji, Portugalii oraz do Izraela. Skorzystało z nich ok. 470 osób i ta forma integracji cieszy się dużą popularnością w tamtejszych środowiskach Polonii i Polaków, szczególnie tych, którzy wyjechali tam w ostatnich latach w celach zarobkowych. Kontynuowane będą także wzajemne wizyty, wyjazdy i konsultacje w Belgii i Polsce połączone z wymianą doświadczeń pomiędzy Fundacją Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE oraz Centrum Promocji Polski (CPP) – Centrum Voor Promotie Van Polen w Antwerpii. Trwają przygotowania do działań interkulturowych, promujących Polskę i polską kulturę dla wielonarodowej społeczności zamieszkującej duże ośrodki miejskie w Belgii i Holandii, będące także największymi skupiskami Polonii i Polaków zamieszkałych w tych krajach.